topleft
topright
Resultater man forventer å oppnå PDF Print E-mail
Prosjekt Medisin Mot Piller har alle forutsetninger for å lykkes med målsetting om bygge opp et landsdekkende kunnskapssenter i Hamar Kommune.

Vi ser at det er et stadig økende behov for kunnskap om temaet medikamentavhengighet.

 

"Medisin mot piller" forventer en økning i interesse både fra brukere, behandlere og media. Medikamentavhengighet er til syvende og sist et offentlig problem og vi ser det som en av våre oppgaver å bevisstgjøre styrende myndigheter og behandlingsapparatet slik at ansvaret for både oppfølging og hjelp til de allerede medikamentavhengige kan bli tatt på alvor.

Det er, slik vi ser det et politisk ansvar og ta dette på alvor. Vi forventer at det både fra behandlingsapparatet og politisk hold blir en bevisstgjøring at medikamentavhengighet ikke er et rusproblem men et problem skapt av legemiddelindustrien og p.g.a for liten kunnskap hos de utskrivende myndigheter (leger/psykiatere).

 

"Medisin mot piller" ser tydelig ut fra alle de henvendelser fra brukere at det er et stort og skrikende behov  hvor den som ønsker å komme ut av en medikamentavhengighet faktisk kan få den hjelp og støtte man trenger over kortere eller lengre tid. I dag faller en medikamentavhengig mellom de fleste stoler innenfor det bestående behandlingsapparat.

Vår tanke er at skal man oppnå en bevisstgjøring og forandring så må det først og fremst kunnskap til. Dette gjelder både hos bruker, i forebyggende arbeid ,hos behandlingspersonell generelt og  de utskrivende myndigheter ( leger/psykiatere).

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 7 of 9