topleft
topright
Forutsetninger for å lykkes PDF Print E-mail

"Medisin mot piller" har hatt en stor oppslutning og interesse. Spesielt fra media, behandlingsapparat og medikamentavhengige, deres familie og nære støttepersoner.

Det er likeledes viktig at "Medisin mot piller" knytter til seg mer faglig kompetanse for å lykkes. Det vil og være nødvendig med veiledning av medarbeidere. Både prosess veiledning i grupper og individuell veiledning.

 

Det kreves stor kunnskap, tålmodighet, stabilitet og tillit til egen viten for å være den hjelpen og håpet som en medikamentavhengig trenger for å ta tilbake sitt eget liv og igjen bli en ressursperson for samfunnet, for seg selv og sin familie og barn. Tilfriskning etter mange års medikamentbruk kan ta mange måneder og år. Det som er påpekt her er helt nødvendig for at "Medisin mot piller" skal ha mulighet til å lykkes.

 

Med tanke på en av målsettingene som er å bygge opp en landsdekkende kompetansesenter er det nødvendig at "Medisin mot piller" blir gitt anledning til å være i en stadig økende aktivitet  og bli synliggjort både i forhold til brukere og behandlingspersonale. For å få dette til ut ifra de planene som er skissert for 2007 må "Medisin mot piller" bli gitt anledning til å  øke bemanningen i stor grad i forhold til hva som er per i dag. Det er ønskelig og det arbeides med at tidligere brukere vil ta del i "Medisin mot piller".

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 3 of 9