topleft
topright
Bakgrunn for "Medisin mot piller" PDF Print E-mail

Medisin mot Piller  har utgangspunkt i Rolf Torodd Olafsens egenerfaring som tidligere medikamentavhengig. Rolf er utdannet sosionom med 20 års erfaringer fra feltet. Med hans erfaringer som tidligere medikamentavhengig ble det etter hvert en større bevissthet om temaet på sosialkontoret Hamar. "Medisin mot piller" hadde sin spede begynnelse på sosialkontoret med bl.a. seminar - dager i 2004. Helseavdelingen i Hamar Kommune ved tidligere Helsesjef , nåværende kommuneoverlege Georg Morland ønsket å få til et eget prosjekt om temaet og det ble for Rolf søkt om permisjon fra sosialkontoret i mars-05.

 

Det startet opp med et forprosjekt fra mars til august-05 med en 20% stilling. Fra august ble Rolf ansatt. Utgangspunktet var at dette skulle være et prosjekt for å yte hjelp og spre kunnskap til beboere samt sosial, barnevern- og helsearbeidere i Hamar Kommune.

Et innslag  om prosjektet ble sendt på lokal TV september-05 . Det samme ble innslaget vist i NRK nyhetene samme kveld. Etter dette fikk vi henvendelser fra brukere hele landet som fortvilt ba om hjelp.

 

Vi skjønte da ganske raskt at "Medisin mot piller" måtte utvides til å dekke mer enn Hamar.

Legemiddelavhengighet er et utbredt, men skjult problem i vårt samfunn. Ofte er problemet påført av leger som har foreslått en vanedannende medisin, når pasienten har utviklet avhengighet defineres pasienten ofte sett på som et problem og skyves ut. Resultatet blir gjerne at pasienten blir overlatt til seg selv med stadig sterkere toleranseabstinenser og plagene blir ikke sett som det det er ... bivirkninger av disse typer legemidler.

 

Statistikk fra KILEN viser at 80 % av dem som søkte hjelp for legemiddelavhengighet hadde fått beroligende medisin i forbindelse med en livs krise. Se underlag

 95 % av medisinen foreskrives av fast legen. Dette skjer ofte pga mangel på kunnskap både om hvordan livskriser skal takles og de alvorlige langtidsvirkninger, også med forbruk innenfor terapeutiske doser. Undersøkelser fra andre steder, bl a Karlstad viser at en betydelig andel av sosialklienter har dette avhengighets - problemet. Ofte er det hovedårsaken til at man ikke kommer seg ut i arbeid og sosial aktivitet igjen. "Medisin mot piller" på et av sosialkontorene i Karlstad kalt Astra prosjektet i begynnelsen av 90-tallet konkluderte etter 2 år med at 70 % av langtidsbrukerne av sosialtjenester var brukere av disse typer medikamenter.

 

Mennesker som kommer i en avhengighetssituasjon opplever tap av egen identitet, familier går i oppløsning, barn lider, man klarer ikke å ivareta jobben på en tilfredsstillende måte, og problemer med å forholde seg til barna på en adekvat måte medfører ofte at barnevernet koples inn. Ofte blir de ufrivillig avhengig av et stort hjelpeapparat, samtidig som bruken av medikamenter fortsetter grunnet for lite kunnskap både hos bruker og hjelpeapparatet. Symptomene blir ofte feiltolket og mange havner utenfor trygdesystemet og henvises til sosialhjelp. Mange havner innenfor den tradisjonelle psykiatrien der det også er lite kunnskaper om problemet og man blir ofte diagnostisert på grunnlag av symptomer og ikke årsak. Ofte medfører dette nye medikamenter med påfølgende forverring av bivirkninger. De medikamentavhengige blir rett og slett altfor ofte  ikke sett, hørt eller lyttet til.

 

All form for behandling som blir gitt er som regel til lite nytte så lenge vedkommende selv eller behandlingsapparatet ikke har kunnskap om de ødeleggende konsekvenser av disse typer medikamenter. Hjelpeapparatet blir i de aller fleste tilfeller en hjelpeløs hjelper.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 1 of 9