topleft
topright
PRESSEMELDING FRA MEDISIN MOT PILLER, HAMAR KOMMUNE PDF Print E-mail

Hamar 17 september 2008


LEGEMIDDELSKADEDE DØR MENS DE VENTER PÅ HJELP!

For å imøtekomme menneskers rop om hjelp for sin påførte legemiddelavhengighet av det norske helsevesen, startet i 2006 prosjektet Medisin mot piller – MMP – med statlige midler og kommunal støtte fra Hamar kommune. Vi i MMP er de eneste i sitt slag i landet som har satt et konstruktivt søkelys på  problemet legemiddelavhengighet og de konsekvenser dette medfører, både på individ og i et samfunnsperspektiv...

 

Erfaringer fra 2006 – 2008 viser at behovet for støtte, hjelp og kunnskap er enorme blant legemiddelavhengige, pårørende, leger, psykisk helse, pleie og omsorg, Nav o.s.v.

 

Legemiddelavhengighet og bivirkningsproblematikk er det største , skjulte folkehelseproblem i vårt land, påført av det norske helsevesen!

 

Dette handler om et sted mellom 10 – 15 % fra alle lag av befolkningen.  Problemet  er langt større enn rusproblematikken og medfører store kostnader/ lidelser for individ og samfunn.

 

Tilbud om støtte og behandling er nærmest ikke eksisterende i Norge!

 

Med mål om å ivareta erfaringer som MMP har samlet i løpet av 2006 – 2008, og  fortsatt kunne gi hjelp til legemiddelavhengige og opplæring av helsepersonale, arbeider MMP for å bygge opp et Nasjonalt ressursenter .

 

Parallelt med det daglige arbeid har  MMP tatt kontakt med politikere og tjenestemenn i regjeringen og berørte myndigheter. Alle sier: ” Interessant”, ”viktig”, ” dette må vi satse på”!. Ingen tilbakemelding er gitt!

 

Dialog om videre finansiering er blitt ført med Helse – og omsorgsdepartementet, jfr. Sylvia Brustad sin uttalelse til avisen Østlendingen 24 januar 2008 etter et møte med MMP:
”Besøket gjorde inntrykk. Pilleavhengighet er et skjult samfunnsproblem som jeg vil gjøre noe med. Derfor vil vi invitere Medisin mot piller til nærmere samarbeid.”. Ingen tilbakemelding er gitt!

Søknader for videre drift er  sendt til Helse – og omsorgsdepartementet samt Arbeids- og Inkluderingsdepartementet med forespørsel om et møte. Ingen tilbakemelding er gitt! 

 

Midlene for MMP i nåværende form tar slutt 31.12.08.

 

REKKER REGJERINGEN Å TA EN BESLUTNING OM VIDERE MIDLER INNEN MMP TVINGES TIL Å LEGGE NED SIN VIRKSOMHET?

NÅR KOMMER REGJERINGENS  BESKJED TIL MMP OM MIDLER TIL ET RESSURSENTER?

 

For mer info kontakt Rolf Torodd Olafsen. Mobil: 95727906
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it           

www.medisinmotpiller.no

 

» For å lese pressemeldingen på NTB, klikk her...

 

» For å laste  ned pressemeldingen som PDF, klikk her...