topleft
topright
Abstinens PDF Print E-mail

ET AV DE VIKTIGSTE SYMPTOMER SOM KAN OPPSTÅ ER  TOLERANSEABSTINENS

En altfor vanlig og altfor lite kjent konsekvens av behandling/bruk  av psykofarmaka (beroligende og sovetabletter, anti - depressiva  (lykkepiller) og smertestillende er abstinens. Ved det menes fysiske og psykiske symptomer som kommer som en reaksjon på et kjemisk substans som kroppen venner seg til eller ikke lenger tilføres kroppen (f.eks ved brå seponering)

Kjenner man ikke til hva abstinenssymptomer en kan få av disse  medikamenter  så er det veldig lett å tolke symptomene som en sykdom som bryter ut når man slutter med tabletter eller under nedtrapping.

 

På grunn av mangel på kunnskap om abstinens og feiltolking av symptomer som kan komme har veldig mange fått forlenget sitt lidende og sin tablettavhengighet med mange år. Vi vil her gi en enkel oversikt over abstinenssymptom under nedtrapping/seponering av nevnte legemidler for å gjøre det letter å kjenne igjen symptomene.

Oversikten bygger på erfaringer dels fra KILEN dels fra den engelske organisasjon TRANX i London.Til sammen utgjør dette verdens største erfaringsmateriell og omfatter erfaringer fra tusenvis av mennesker som har sluttet med sine legemidler.

I den oversikt som følger finnes det ingen oversikt om hvor vanlige eller uvanlige de ulike symptom er - det er gjort med vilje.

For det første så er oversikten tenkt som en støtte for å kjenne igjen abstinenssymptomene når de kommer, hvis de kommer, og ikke som en måte å forberede seg selv eller andre på hva som skal komme.

For andre er det slik at om 2 personer får et og samme symptom så kan den ene oppleve det som det mest skremmende mens den andre ikke tenker på det med mindre han/hun blir spurt. Det å angi  eller snakke om hvor ofte noen av symptomene kan forekomme sier ingenting om kvaliteten på opplevelsen og det er den som er interessant.

Hvis vi skal gi noen generelle informasjon om tablettabstinens kan det være følgende:

  • - All abstinens går over etter hvert som tiden går.

  • - Ingen får alle symptom som finnes i listen.

 

For den som får abstinens så kan symptomene være der hele tiden eller komme og gå over lang tid og dette er ikke spørsmål om at man innbiller seg eller "later som" at man har symptomene, de er reelle. Abstinens pga. legemidler er lengre enn andre typer "dop" abstinenser.

Den som kommer ut for dette må regne med at abstinensen kan vare i mange måneder enn dager.

Men, den er ikke like vanskelig hele tiden.

 

Man kan si at legemiddelsabstinens har en bølgeaktig karakter. Den kommer og går, kommer og går. Et bilde kan være at den abstinente opplever at han/hun befinner seg i en vrak av en båt ute på et hav i full storm. Først er det stormens enorme bølger og følelse av en akutt fare for å dø ved hver bølge. Etter hvert blir det lengre mellom de store bølgene. De erstattes av mindre bølger som til å begynne med oppleves å suge all kraft  i fra den som befinner seg om bord. Bølgene blir etter hvert nesten umerkelig mindre og erstattes av sjø og vind som gjør  det mulig å ta full kontroll over farkosten. Akkurat som i full storm er det viktigste at man behersker den opplevelse av redsel og håpløshet som bølgene/symptomene medfører.

 

OBS!

Du som bruker tabletter kan gjerne oppleve å ha flere symptomer i vår liste selv om du verken har trappet ned eller forsøkt å slutte. Du har da utviklet det som kalles toleranseabstinens. Disse legemidlene er vanedannende noe som innebærer at kroppen etter hvert krever mer og mer av dem. Hvis man ikke øker dosen er risikoen stor for at en blir gående i en kronisk abstinens. Hvis man på den andre siden øker dosen så er pausen fra abstinensen veldig kort fordi toleranseabstinensen også øker.

Å slutte med tabletter( gjennom en langsom nedtrapping av dosen) er den eneste mulighet for å bli kvitt symptomene selv om disse kan forverres i en overgangsperiode.

 

Gjengitt og oversatt med tillatelse fra KILEN, Stockholm