topleft
topright
Bivirkninger - en punktliste PDF Print E-mail

Bivirkninger som kan oppstå etter kortere eller lengre tids bruk

Forandringer i oppfattelsesevne:

 • - en følelse av uvirkelighet

 • - depersonalisering - usikkerhet på egen identitet: en kjenner ikke igjen seg selv i speilet eller lignende.

 • - gjenopplevelse av det som har vært - kommer noen ganger i form av drømmer, andre ganger som sterke og plutselige opplevelser på dagen.

 • - ubehag i ansikt og munn - en følelse av å ikke ha kontroll over ansiktsmuskulatur, noen ganger med ufrivillige grimaser, kjevekramper i tillegg.

 • - elektriske støt/skjelvinger

 • - "Tusen nåler" - samme opplevelse som når følelsen kommer tilbake etter at en kroppsdel for eksempel arm har "sovnet".

 • - verk/kramper/spenninger i hode, nakke eller skulder.

 • - følelsen av å ha et bånd rundt hodet med trykk over pannen.

 • - dovne hender og føtter

 • - synsforstyrrelser av ulike slag - kan få en slik karakter at en tror en er i ferd med å bli blind.

 • - overfølsom for lyd/lys.

 • - koordineringsproblemer, slurvete tale, stamming, sammenblanding av ord når en snakker.

 • - kulderistinger/varmeopplevelser

 • - svimmelhet

 • - en følelse av ustødighet - grunnen under en beveger seg under føttene" - man går i luften"

 • - tretthet/utmattetthet

 • - generell sykdomsfølelse/ føler seg dårlig

 • - illusjoner og hallusinasjoner

 • - paranoid - "folk ser på meg, prater om meg"

 

FØLELSESMESSIGE FORANDRINGER:

 • - fobier

 • - redsel, angst, opprørthet, panikk

 • - depresjon

 • - uro/nervøsitet

 • - forvirring

 • - stress

 • - oppgitthet, "hva er meningen med å slutte?"

 • - melankoli, abnorm nedstemthet, skyldfølelser og håpløshetsfølelser.

 • - selvmordsoppførsel...alt fra selvmordstanker til fullbyrdelse av selvmord

 • - redsel for eller en følelse av at en holder på å bli alvorlig syk/gal

 • - mangel på selvtillit

 • - irritasjon, sinneutbrudd, aggressivitet

 • - rastløshet

 • - raske følelsessvingninger

 • - mangel på impulskontroll

 • - mangel på humor

 • - kontaktsøkende/klengete

 • - krevende

 • - svarte tanker, lyst til å rive ned, slå i stykker, drepe

 

KROPPSLIGE OG VEGETATIVE SYMPTOM:

 • - søvnproblemer

 • - mareritt

 • - appetittløshet

 • - vekttap/&vektøkning

 • - brekninger

 • - ømhet i tungen

 • - følelse av oppsvulmethet i munnen

 • - sprekker i lepper og munnvik

 • - vanskeligheter med å svelge

 • - metallsmak i munnen

 • - tørst

 • - øresus

 • - hodepine

 • - krampe i mage

 • - diare/forstoppelse

 • - pusteproblemer

 • - ujevn pust

 • - hyperventilering

 • - tørrhoste

 • - ujevn puls

 • - blodstrykkforandringer - både høyt og for lavt

 • - hjerteklapp

 • - en følelse av å være opphovnet, i blant med synlig opphovning av hender, føtter og ansikt

 • - svette

 • - skjelvinger

 • - kløe

 • - håravfall

 • - allergiske reaksjoner

 • - overømfintlighet for legemidler

 • - seksuell lyst - normalt nedsatt, men kan også øke

 • - forandringer i menstruasjonsmønster

 • - økt sekresjon i vagina

 • - inkontinens, problemer med å urinere

 

FORANDRINGER I VILJE OG KOGNITIV YTELSE:

 • - dårlig hukommelse - nærminneproblemer mest fremtredende

 • - paraleksi - forveksling av ord under lesing

 • - konsentrasjonsproblemer

 • - mangel på initiativ/apati

 • - vanskeligheter med å legge planer og ta beslutninger

 • - innlæringsvanskeligheter

 

RUSRELATERT  OPPFØRSEL:

 • - en følelse av behov for rus - "kroppen skriker etter tabletter"

 • - hemmeligholdelse om fortsatt bruk, om nødvendig med hjelp av løgner og bedragerier.

 • - reservelager av tabletter

 • - bedragerier, tyveri, reseptforfalskning for å få tabletter.

 • - stadig på leting etter erstatningspreparat - alkohol, reisetabletter, kodein etc

 

SOSIALE FORANDRINGER:

 • - sosial isolering

 • - kontaktløshet

 • - økonomisk kaos

 • - kleptomani

 

HVEM FÅR HVILKE SYMPTOM:

Selv om vi ikke har gitt noen antakelser eller opplysninger om hvilke symptom som er vanligst så finnes det allikevel et par forhold mellom symptom og person som går igjen så ofte at de bør nevnes, det er:

- Abstinenssymptom setter seg gjerne der hvor man allerede har en fysisk eller psykisk svakhet.

- Abstinenssymptom merkes best der det er til  mest besvær.

Hva angår det første punktet er det f.eks ofte slik at personer med lav terskel for å få krampe(lett for å få krampe) er utsatt for å få kramper under abstinens: en person med en skade i indre øregang har en tendens til å oppleve svimmelhet: en person med skremmende opplevelser av krupp i barndom får lett pusteproblemer o.s.v.

Dette her er ingen generelle regler ,men forhold som kommer igjen så ofte at vi mener det er verdt å nevne.

 

Det kan ofte være til god hjelp å tenke følgende:

 • - Hva er de verste symptomer jeg kan bli utsatt for?

 • - Hvilke abstinentssymptom er du mest redd for?

Den kraft som virker sterkest for at man skal fortsette med tabletter uansett hvilke konsekvenser disse har er REDSELEN!

Det er ikke farlig å være redd, men det kan være lammende og særlig når man ikke engang tør å si til seg selv hva man er redd for. Ikke benekt din redsel, prøv heller å formulere den slik at den blir lettere å hanskes med både for deg selv og for de som vil gi deg støtte.

HOLD UT - ALL ABSTINENS GÅR OVER!

SYMPTOM SOM DU SAVNER?

Vår oversikt over abstinenssymptom er ganske omfattende, men det finnes allikevel de som mener at den ikke er komplett. Kanskje kan den aldri bli det, men vi vil be deg som savner et symptom som du selv opplever å skrive til oss og fortelle om det.

Hva slags symptom er/var det? Hvordan opplever/opplevde du det? Hvor lenge varte det/har det vart? Kunne/kan du gjøre noe for å lindre det? Har du selv noen mistanke om at det finnes/ var andre ting som bidrar/bidrog til å fremkalle det?