topleft
topright
Bivirkninger PDF Print E-mail

Hvis/når bivirkningene kommer blir dette sjelden sett som et resultat av medisineringen, men som en utvidelse av den opprinnelige diagnose (hvis en sådan finnes). Eller andre årsaker blir brukt. Mange ender opp i en evig runddans mellom fastleger, psykiatri og andre deler av behandlingsapparatet, men blir sjelden eller aldr i tatt på alvor i forhold til bivirkninger og oppfølging. Bivirkninger kan være årsaken til det meste av de ubehag som oppleves både psykisk og fysisk ved bruk av disse typer medikamenter. Konsekvensene kan bli alvorlige og livsødeleggende for den det gjelder samt hans/ hennes familie, venner, jobb, økonomi, livskvalitet etc.

 

Mange brukere får ofte plagsomme symptomer, psykisk og fysisk. Plagene man fikk medisiner for kan forsterkes under medisineringen( den paradoksale effekt) og forverres når man prøver å slutte med medikamentene. Årsakene til plagene som kan oppstå etter en tidsbruk kan være at du har utviklet toleranseabstinens. Dette er et lite påaktet problem som oftest blir oversett.

 

Toleranseabstinens oppstår fordi brukere etter hvert utvikler avhengighet og at kroppen "skriker" etter mer medikamenter. De fleste brukere forholder seg til den dose som er bestemt av lege uten å høyne inntak av medikamentet. Dette kan medføre at bruker blir gående i en smertefull toleranseabstinens døgnet rundt uten å vite at dette skyldes medikamentenes virkning på kroppen. Det er viktig å være oppmerksom på at lavdoseinntak av medikamenter kan gi de samme bivirkninger som høydoseinntak.

 

ALL FORM FOR HENVENDELSE KAN GJØRES I FULL ANONYMITET