topleft
topright
Overføringsverdi PDF Print E-mail

Dette er et nytt område for en kommune. Tradisjonelt er det spesialisthelsetjenesten og rusomsorgen som har gitt tilbud til pasienter med medikamentavhengighet. Mye tyder på at denne hjelpen er for kortvarig og mangler oppfølging, noe som fører til stort tilbakefall. Vi tror at en profesjonell og langvarig oppfølging med støttesamtaler over tid vil kunne hjelpe mange ut av avhengigheten. Dette er som sagt ofte mennesker som sliter ellers med psykiske og sosiale problemer. Ved å avhjelpe avhengighetsproblemet vil vi bidra til økt livs kvalitet og bedre sosial fungering.

 

Det er også "Medisin mot piller"s hensikt å kunne jobbe forebyggende. Dette gjelder alle aldersgrupper.

Vi ser i dag en økende tendens til at veien inn til et illegalt rusmiljø ofte starter med bruk av vanedannende legemidler. Dette gjelder spesielt ungdom. Starten kan være medikamenter de får av sine foreldre eller lege. Etter hvert som skadevirkningen oppstår kan veien til det illegale marked være kort.  Medikamenter blir altfor ofte den lettvinte løsning i en stresset situasjon eller i en krisesituasjon. Barn/unge lærer ofte av sine foresatte at en tablett er et løsningsmiddelet  i en mer eller mindre problematisk situasjon.

 

Prosjekt Medisin mot Piller er stolte over at vi allerede i løpet av såpass kort tid har greid å oppnå kontakt med potensielle samarbeidspartnere og som ønsker å være med å heve "Medisin mot piller" da de tydelig ser nytten av dette.. Vi er stolte av at vi faktisk har greid å påpeke dette problemet som medikamentavhengighet er og vekket en almen interesse i kommunen og faktisk på landsbasis. Dette har vi greid i form av egen brosjyre, aviser, TV (lokalt og NRK riksprogram) samt 2 seminar dager for sosial - og helse personell. Vi har og holdt diverse foredrag.