topleft
topright
Aktiviteter og tilbud PDF Print E-mail
Etter spredning av egen brosjyre, spørreundersøkelse, informasjon til 1 og 2 linjetjenesten, oppslag i aviser, TV-reportasje (både lokalt og i riksnyhetene), og radiointervju har det vært mange henvendelser av brukere. Det er også opprettet oppfølgingsavtaler med den enkelte bruker som har ønsket dette. Dette inkluderer også brukernes familier eller andre pårørende.

"Medisin mot piller" har i perioden etter profileringen startet, september-05, fått henvendelser fra rundt 300 brukere og det er avholdt forelesinger ved ulike behandlingsinstitusjoner.. Ulike medier har også tatt kontakt for intervjuer og reportasjer, bla. Aftenposten 29.05.06 og radio lokalt Hedmark/Oppland 30.05.06, Pulsredaksjonen mars 2007 m.m.

Fra 01.10.05 fram til i dag har prosjekt Medisin mot piller vært i kontakt med ca.300 brukere fra alle deler av landet..

 

Det ble den 20 og 21 april avholdt det første kurs om legemiddelavhengighet i landet. Kurset ble avholdt ved Scandic hotell , Hamar i regi av Medisin mot piller i samarbeid med Hedmark legeforening.Målgruppe var leger og psykiatere og til sammen 62 leger/psykiatere fra Kirkenes i nord til Arendal i syd deltok.

Vi ser tydelig at etter hvert som "Medisin mot piller" har blitt kjent er det en stadig økende pågang  fra både brukere, pårørende, media og offentlige instanser. Oppfølging av brukere er ressurskrevende. Vi ser tydelig at bemanning må økes for i det hele tatt å kunne gi brukerne den oppfølging og støtte som er nødvendig. For å greie dette ser vi at "Medisin mot piller" må styrkes med minimum tre hele stillinger.

 

I Hamar har vi etablert kontakt med det svenske ressurssenteret KILEN som også er prosjektets og vi har hatt som tidligere nevnt to seminar dager i regi av sosialkontoret i Hamar kommune for aktuelle fagpersoner for å belyse problemet og lære hvordan man kan hjelpe mennesker som sliter med dette. Det var stor interesse rundt begge seminar dagene, og det kom fram et sterkt ønske om å bygge videre på dette og få til et tiltak i Hamar. Det kom tydelig fram at det var en stor mangel på kunnskap og hvordan problemet skal møtes.

Vi ønsker nå gjennom "Medisin mot piller" å bygge opp et nettverk både  i Hamar regionen og nasjonalt.

 

Prosjektleder har tidligere vært medikamentavhengig og dette representerer en kompetanse som andre uten samme bakgrunn ikke kan tilegne seg.

Vi vil i prosjektperioden bruke KILEN som faglig veileder.